top of page

Индустрия

Промишлени производствени процеси за свързване на системата:

  1. Превантивно: При получаване на заявка System Connection предоставя на клиентите подробна, персонализирана и конкурентна оферта, базирана на специфичните нужди и изисквания на проекта.

  2. Приемане на поръчка: След като офертата бъде приета, клиентът потвърждава поръчката и започва производствения процес.

  3. производство: Използвайки комбинация от полуавтоматични и автоматични машини, System Connection инициира производството на необходимите електронни компоненти, осигурявайки ефективност и прецизност в производствения процес.

  4. Управление на склад:System Connection управлява пълен склад от всеки тип кабел, конектор, контакт и различни компоненти, необходими за производството, като гарантира незабавна наличност на необходимите материали за всяка поръчка.

  5. Проверка и тестване: Преди доставката всеки произведен материал се подлага на строги тестове, за да се гарантира съответствие със стандартите за качество и спецификациите на клиента. Този процес гарантира, че продуктите отговарят на най-високите стандарти за надеждност и производителност.

  6. Процес на качество:System Connection интегрира процес за контрол на качеството във всички фази на производството, като гарантира, че всеки продукт отговаря на установените изисквания за качество и се доставя на клиента своевременно.

System Connection се ангажира да предоставя висококачествени решения за нуждите на своите клиенти в индустриалния сектор, като гарантира ефективност, надеждност и прецизност на всеки етап от производствения процес.

bottom of page