top of page

Сертификация9001-2015

Сертификацията по ISO 9001 свидетелства за ангажимента на System Connection Srl за оптимизиране на организацията на компанията, гарантирайки ефективно управление, подкрепено от адекватни структури и висококвалифициран персонал. 

Нашият непрестанен ангажимент е насочен към постоянно подобряване на вътрешната система за управление, с цел подобряване на ефективността на компанията във времето и поддържане на високо ниво на конкурентоспособност на пазара.

39061392-IT_ITA_SCAN_page-0001 (1).jpg
bottom of page